Ceremonimästare

Ceremonimästaren är varje galas viktigaste person. Det är ceremonimästaren som tar hand om publiken och sätter stämningen för galan. Till en början var ceremonimästare ofta även liktydligt med att vara producent, ceremonimästaren tog det konstnärliga ansvaret, bestämde tematik för galan, bokade brottare och band som stämde överens med visionen för galan samt tog huvudsakligt ansvar för marknadsföring och kontakt med lokaluthyrare. Det var ett stort och tungt ansvar och allt eftersom har fler och fler uppgifter fördelats till andra personer och nu är det vanligast att ceremonimästaren fokuserar på sitt sceniska framförande.

Ceremonimästaren är en konferencier som håller ihop kvällen, det är ceremonimästarens roll att ta hand om publiken. Hur man agerar som ceremonimästare kan variera stort men den grundläggande strukturen brukar vara att ceremonimästaren presenterar kvällens tema, lite eller mycket om hur metaforbrottning fungerar, samt innan varje duell presenterar lite information om brottarna som ska upp. Under duellerna är ceremonimästaren på scenen och fungerar som domarens förlängda arm. Ceremonimästaren är kunnig i metaforbrottningens regelsystem och är redo att pausa en duell om brott mot reglerna sker. Under en duell är det ceremonimästarens främsta uppgift att sköta nedräkningen som avgör när en duellant blivit mållös. När den ena duellanten avslutat sin replik påbörjar ceremonimästaren en romersk nedräkning och har motduellanten inte påbörjat sin metafor inom den tiden så avslutas duellen och målet går till duellanten som senast sa en metafor. Systemet med nedräkning är för närvarande under utveckling men detta system är det som hittills har varat längst för att bestämma när det blir mål.

Ceremonimästare uppträder, precis som metaforbrottare, som ett alter ego. Oftast är ceremonimästar-alter-egon skapade specifikt för ceremonimästarrollen. Även om brottarkaraktärer kan gå in i rollen som ceremonimästare och vice versa så har de flesta upplevt att rollerna kräver så pass olika karaktärsdrag att det är enklast med ett skräddarsytt alter ego. Ceremonimästarkaraktärer är ofta något mer nertonade än brottarkaraktärer. Av en ceremonimästare krävs det att den håller koll på vilka brottare som ska upp och att den på scenen sköter kommunikation med brottare, domare, band så väl som publik och de kan därför inte vara hur utflippade som helst. En ceremonimästare ska inte överskugga duellerna utan syns framförallt i mellansnacken, där karaktären kan komma fram lit tydligare. Men ceremonimästarens karaktär kan ändå kallas kvällens mest tongivande karaktär. Ceremonimästaren blir inramningen på hela kvällen, är ceremonimästaren en rolig karaktär är det större möjlighet att det blir en kväll full av skratt, är ceremonimästaren en nervös karaktär blir ofta även publiken nervös. Valet om man vill ha en ceremonimästare som är omtyckt eller aktivt ogillad av publiken är också ett stort val och båda alternativen har praktiserats inom metaforbrottning och skapar helt olika stämning. En viktig aspekt i valet av ceremonimästare är att ceremonimästaren är den största delen i att förmedla en domäns stämning och estetik och ceremonimästarens karaktär bör därför tydligt spegla domänen. I Domän Bubbla, som är en sparsmakad och stilistisk domän med tydligt fokus på text och smarta, välgenomtänkta metaforer, är ceremonimästaren Hjärnskrynklaren en viktig del i att förmedla domänens förhållningssätt. Hjärnskrynklaren är en klassisk psykolog inspirerad av psykologers negativa sidor. Han analyserar gärna sina brottare och deras metaforer, utifrån en freudiansk värdegrund och drar sig inte för att vara nedvärderande. Även om karaktären är vad som kallas en tydlig rackare så lockar han ofta skratt från publiken. Han förklarar ofta reglera tydligt så att publiken kan hänga med, både mellan dueller och ibland under dueller för att förklara metaforerna som sagts samt kommer med sina egna tolkningar, och får därmed publiken att lyssna extra noggrant samt spåna vidare på egna tolkningar. Den mest kända ceremonimästaren och även den första är Studio Balthasar, i Helveteseldens domän. Studio Balthasar är en demon som kommit till jorden för att arrangera metaforbrottning och delta i orgier. Domänen har en burlesk underground känsla vilket tydligt speglas genom Studio Balthasars och hans många olika böjelser. Även denna karaktär är en rackare, som tycker om att shocka publiken. Till skillnad från Hjärnskynklaren förklarar Studio Balthasar sällan hur metaforbrottning går till utan lämnar åt publiken att uppleva fritt vad som händer, han uppmanar dem istället att skrika ut sina känslor och inte bry sig så mycket om vad de egentligen förstår. Hjärnskrynklaren och Studio Balthasar står också på varsin sida av verklighetsspektrat som karaktärer inom metaforbrottning rör sig över. Hjärnskrynklaren är visserligen uppskruvad, men ändå en vanlig människa, medan Studio Balthasar tillhör en annan värld och därmed bygger en helt annan fiktion runt sina metaforbrottningsgalor. För att nämna en klassisk raringkaraktär som ceremonimästare så har vi Lilla Hybris. Lilla Hybrisär inte skapad för att spegla någon särskild domän utan är främst skapad för att vara en bra konferencier. Hon är glad och älskar sig själv och att få publiken att älska sig själv. Lilla Hybris är ett tydligt exempel på hur en ceremonimästarkaraktär inte behöver vara lika tillspetsad som en metaforbrottningskaraktär. Lilla Hybris bygger snarare på att förstärka utövarens personliga scenpersonlighet, hon är varm mot sin publik och tar tydligt hand om dem, hon skämtar mellan duellerna och ställer sig ofta ett steg utanför metafobrottningens universum och förbryllas tillsammans med publiken över de underliga karaktärerna och den ibland oförståeliga poängsättningen.

Att lära sig bli ceremonimästare är svårare än att lära sig bli metaforbrottare och det krävs ofta några försök innan utövarna känner sig hemma i rollen. Det är en komplex situation där man både ska gå in i karaktär och vara redo att förmedla karaktären, men samtidigt ha i huvudet allting som händer under kvällen. Ceremonimästaren fokuserar inte bara på sitt eget framförande utan måste också ha koll på samtliga dueller samt ta ett helhetsansvar och se till så att galan håller sin konstnärliga kvalitet och åtnjuts av publiken. Många ceremonimästare upplever till en början en osäkerhet inför vilket plats de ska ta under duellerna. De ska finnas närvarande och aktiva på scenen men de har ingen aktiv roll i duellerna och får inte ta uppmärksamhet från brottarna. Vad de i första hand ska fokusera på är snarare att förstärka och förmedla metaforerna, genom sina egna reaktioner.