Ordlista

Besynnerlig – En karaktär som inte går att placera i någon av de andra kategorierna, då karaktärens perspektiv och bevekelsegrunder är alltför främmande.

Big-banging – Att överträffa varandras metaforer med kraft, styrka eller storlek. Termen avser det faktum att detta, om det fortsätter, oundvikligen kommer att leda till big bang, allting sprängs. I vissa domäner ger det minuspoäng att använda sig av allt för mycket big-banging.

Brottareäven metaforbrottare – Utövare av metaforbrottning. Notera att detta hänvisar till en faktisk fysisk person, inte en karaktär.

Ceremonimästare
Förkortas CM – Agerar konferencier och har under en gala ansvar att galan fortlöper som planerat. Är den avbryter varje duell genom att avgöra när det blir mål.

Domän – Metaforbrottning måste alltid arrangeras inom en domän. En domän ägs av en eller flera ceremonimästare, de är inte platsbundna utan istället knutna till en estetik. Att arrangera metaforbrottning inom olika domäner är ett sätt att hålla konstformen öppen för olika tolkningar och perspektiv. Genom olika domäner varieras metaforbrottningsgalor och konceptet hålls ständigt öppet för nya initiativ och nya inriktningar. Metaforbrottning är inte en sluten grupp artister, det är en helt ny konstform som bygger på att intresserade lätt ska kunna starta upp sin egen metaforbrottningsscen. Att starta en egen domän är som att starta en egen temaklubb.

Duell – Duellerna är själva hjärtat av metaforbrottning. Det är här metaforerna skapas och karaktärerna får interagera. Det är här poesin blandas med musiken, teatern och tävlingen. För att en duell ska bli av måste en utmaning utfärdas. Det sker genom att en brottare på valfritt sätt utmanar en annan brottare. Utmanaren bestämmer format på duellen samt eventuella modifikationer eller teman (läs mer om format och modifikationer längre ner). Brottarna får därefter var för sig förbereda sig inför duellen genom att lägga upp strategier för hur den andra brottaren kan bli knäckt. Utmanaren får förbereda en inledningsmetafor som presenterar temat. Sen är det showdags!

Ceremonimästaren kallar upp brottarna på scenen (utmanaren står till höger från publiken sett) och ger ordet till utmanaren som framför sin inledningsreplik. Därefter är det dags för försvararen att improvisera ett svar till den föregående metaforen och på valfritt sätt försöka överträffa den.

Format – Alla metafordueller sker inom ett specifikt format. Utmanaren bestämmer vilket format som ska användas. Listan rör nu aktiva format.

 • Associationsduell – Se associationsduell Varje metafor ska börja med ”Jag är…”. Genom detta format utforskar man sin egen karaktär.
 • Utforskningsduell – Se utforskningsduell
 • Polariseringsduell – Se polariseringsduell
 • Smash ‘n serv – Se Smash ‘n serv

Varje enskild domän kan själv utarbeta nya format.

Karaktärer – Varje enskild deltagare i metaforbrottningen har en egen karaktär som de använder som scenpersona. Det är utifrån denna karaktär som dueller skapas och som man uppträder. Karaktärerna tillhör sina ursprungsdomäner, men kan på inbjudan tävla i andra domäner. De arketyper för karaktärer som finns är Rackare, Rackarunge, Raring, Dödsraring och Besynnerlig. Exempel på karaktärerna finns här (obs, ej samma länk som den i början av inlägget).

Modifikationer – Modifikationer är olika tillägg som varierar metaforbrottning ytterligare och gör det svårare för duellanterna. Utmanaren kan välja att variera formatet med en modifikation. Att göra en duell med modifikation är på inga sätt ett krav utan ses snarare som en bonus för metaforbrottare som vill utmana sig lite extra. Klarar en duellant inte av att hålla sig till den bestämda modifikationen räknas det som mål till den andra duellanten. De offentliga modifikationerna är:

 • Med fys – duellanterna utför samtidigt som de bråttas en fysiskt ansträngande uppgift så som rocka rockring eller lyfta hantlar.
 • vers – duellen genomförs i en bestämd versform så som sonett eller blankvers.
 • Med brådska – varje replik får, utöver grundorden som upprepas i varje replik, bestå av max fyra ord.
 • Med narrativ – alla repliker ska bilda en sammanhängande berättelse.

Domäner kan själva utarbeta nya modifikationer.


Mål 
– En duell slutar så fort någon av brottarna gjort mål. Detta kan ske genom:

 • Uträkning – om en brottare dröjer för länge med att säga sin metafor så startar ceremonimästaren en uträkning. Uträkningen går till så att CM först håller upp ett varnande finger i luften, därefter sträcker fram armen med knuten näve, därefter vrider handen och pekar neråt med tummen, och sist pekar på brottaren, som då blivit uträknad och duellen avslutas. Blir en duellant uträknad anses duellanten innan ha sagt en oomkullrunkelig metafor.
 • Målgest – om en brottare inte vill brottas längre kan den säga att den vill avsluta duellen och målet går till den andra brottaren.
 • Lagbrott – om en brottare har utfört för många straffgivande handlingar kan denfå en varning från domarna. Utför den efter varningen en till straffgivande handling blir den diskad och motduellanten får mål.
 • Ceremonimästaren har rätt att vid extrema fall gå in och avbryta duellen med omedelbar verkan. Detta kan ske om en duellant utför extremt skadligt beteende, om hela publiken ropar att en duellant borde fått mål för sin replik, eller om ceremonimästaren bedömer att duellen stagnerat.

Polariseringsduell – Duellformat – Utmanaren bestämmer ett tema som den kommer förespråka och Försvararen väljer därefter en motsats till detta tema som den kommer att förespråka. Till exempel: A: Dagen är en joggingrunda som förlänger din livstid. B: Natten är festen som gör ditt liv värt att leva.

Smash ‘n serv – Duellformat – Utmanaren bestämmer ett tema och försvararen bestämmer ett annat tema, de behöver inte vara motsatser till varandra. Utmanaren börjar med att “lägga upp en serv”, i det här fallet att säga en kort metafor. Försvararen säger därefter samma metafor fast till sitt tema, och utmaningen blir att därefter lägga till en förklaring som gör metaforen relevant, så kallat “att smasha”. Försvararen avslutar med att lägga upp en ny serv som utmanaren sen smashar, osv. Till exempel: A: Pengar är frihet. B: Vänner är frihet, friheten att välja när du vill vara ensam och när du inte vill det. Vänner är gulliga kattungar. A: Pengar är gulliga kattungar. De skänker dig tröst när du är ledsen och gör alla glada. Pengar är din mormors sommarpalats.

Straff – Det finns ett antal oönskade beteenden som ger metaforbrottaren straffpoäng.

 • Offside – att göra en offside innebär att säga en metafor så allmän att den skulle kunna sägas när som helst, till exempel ”Jag är din okunskap om det du just sa”.
 • Postulat – att postulera är att säga ett påstående istället för en metafor. Till exempel ”Jag är din motsåndare.”
 • Time Out – alla brottare kan ta time out när som helst under en duell. Detta görs genom att brottaren lyfter sina armar formade till ett T mot publiken och CM. Brottaren får då lite längre betänketid till sin nästa metafor. En brottare får göra time out max två gånger under en duell.
 • Upprepa kärna – i metaforbrottning pratar vi om kärnor och krokar när vi ska beskriva olika delar av metaforen. Kärnan är själva grunden och krokarna är tillägg. Tex: Jag är solen som sträcker sig över himlen och får alla skuggor att krympa och försvinna. I exemplet är texten i rött kärnan och det i blått två krokar. Om samma kärna används mer än en gång i en duell ger det straffpoäng.
 • Formatbryt – om brottaren inte håller sig till det förutbestämda formatet.
 • Att inte lyda CM
 • Skadligt beteende – utföra våld mot utrustning eller person eller på något sätt vara en fara för sin omgivning.
 • Osann metafor – om metaforen tydligt inte innehåller någon sanning. Till exempel ”Feminism är 15.”


UtforskningsduellDuellformat – Utmanaren bestämmer ett tema, till exempel kärlek, löständer eller förtryck. Varje metafor ska därefter börja med det bestämda ordet, tex ”Kärlek är en glödlampa som inte slutar lysa trots att tråden gått av.” När man väljter tema för en utforskningsduell försöker man oftast välja ett tema som metaforbrottarna har olika åsikter om, så att olika aspekter av temat kommer fram. Utforskningsduellen har ett också ett specifikt underformat kallat Min Barndom. Varje metafor inleds med “Min barndom var…”

Överträffande – Den mest grundläggande regeln under en duell är att föregående metafor alltid har hänt, när brottarna ska överträffa varandra måste de alltid utgå från förutsättningarna satta i föregående metafor. Metaforernas kraft är dock kortvarig och vad som hänt två metaforer innan behöver inte tas hänsyn till.

Så hur överträffar man en metafor? Inom metaforbrottning finns vissa teorier för överträffande utarbetade och nya tillkommer ständigt. Nedan följer en lista på några vanliga grepp.

 • Storlek eller styrka – den enklaste och mest intuitiva formen av överträffande. Det handlar om att fysiskt tillintetgöra den andras metafor genom sin egen metafor.

Exempel: A: Jag är den glänsande guldfisken, vackrast av alla fiskar B: Jag är hajen, visserligen ful, men jag äter upp dig utan problem.

 • Utsmyckning – att använda sig av utsmyckning innebär att säga en metafor direkt kopplad till den förra, men genom utsmyckningen göra den nya metaforen bättre.

Exempel:
A: Jag är äppelträdets knotiga grenar.
B: Jag är äppelblommorna som slår ut på grenarna och får alla passerande att le av lycka över denna blomstriga skönhet.

 • Perspektivskifte – en metod för att få den tidigare sagda metaforen att framstå som betydelselös eller i dålig dager.

Exempel:
A: Jag är kattungen som stryker sig mot ditt ben.
B: Jag är den lilla musungen som ligger fem meter bort och förblöder från ett kattrisp i magen.