Kurser

LÄR DIG METAFORBROTTAS

För att bli metaforbrottare krävs träning. Under två dagar hinner du lära dig alla de viktiga knepen för att snabbt skriva och improvisera metaforer samt utveckla din egen scenpersona.

I Metaforbrottning jobbar vi med improvisation, skrivande, karaktärsskapande och scenframförande. Metaforbrottning är en lek på scenen, vi skapar andra världar att gå in i, vi skapar andra versioner av oss själva som vi levandegör, vi skapar en sport som bygger på att associera på varandras metaforer. Lek och allvar, fantasi och verklighet, poesi, teater, tävling, desto fler blandningar desto bättre! Låt varje metaforbrottare skapa uttrycket på nytt. Låt idéerna välkomnas med de varmaste armar, metaforbrottning är en outforskad världsrymd där alla upptäcktsresande är välkomna.

Vi jobbar med övningar som fokuserar på den egna skaparglädjen och utgår från varje deltagares önskemål och inställning. Metaforbrottning är en konstform som kan likna både poesiuppläsningar och teater, det är upp till varje enskild metaforbrottare att välja vilket sätt den vill metaforbrottas på.

En Metaforbrottningsworkshop leds av en eller två metaforbrottningspedagoger. Vi jobbar vanligtvis med ett upplägg på två heldagar och avslutar workshopen med ett uppträdande inför publik. Den exakta omfattningen av kursen kan anpassas efter önskemål.

 

Vill du testa metaforbrottas, eller boka en metaforbrottningskurs till din arbetsplats eller förening? Kontakta oss på info(a)metaforbrottning.se så kan vi prata vidare!