Metaforer i skolan

METAFORLABB

Ett metaforlabb är en kreativ verkstad som utvecklar förmågan att skapa sina egna metaforer.

Genom metaforlabb vill vi öka förståelsen för metaforer i vårt språk och på så vis också bredda deltagarnas uttrycksregister. Metaforer är ett redskap för att uttrycka komplexa och abstrakta fenomen som det är svårt att hitta ord för, och är en viktig del i vår kommunikation. I metaforlabb utforskar vi olika sätt att tolka och skapa metaforer på, genom kollaborativa skrivövningar med skaparlust och kreativitet som utgångspunkt.

Konceptet utvecklades tillsammans med gymnasieelever och lärare under 2015, som en del av Arvsfondenprojektet Unga Metaforbrottare. Metaforlabb är 90 minuter långt, leds av två pedagoger och är anpassat för att passa under svenskalektioner i gymnasieklasser.

 

Är du intresserad av att boka ett metaforlabb till din klass? Kontakta oss på info(a)metaforbrottning.se så kan vi prata vidare!

Kompendium för lärare  |  Läs i Alfa om metaforlabb