Dunkelbyrån

DB, logo

Dunkelbyrån är en ideell, allmännyttig och obunden kulturförening med syfte att främja gränsöverskridande kulturyttringar.

Dunkelbyrån bildades våren 2012 av den grupp kulturproducenter som nu är föreningens medlemmar. Kärnkompetensen ligger inom scenkonst, litteratur, musik, performance, deltagarkultur och interkulturella möten.

www.dunkelbyran.se